Inyanja ituze twinjire k´umusi wa gatatu. 23.02.02

Yesu uko yari ari,niko ari ni nako azahora. Ntahinduka ahubwo nitwe duhindagurika
Luka8:22-25. Yesu n´intumwa bambuka mu nyanja ariko Yesu arasinzira. Umuyanga urabimenya ubateza akaga bigera aho batabaza Yesu baramubyutsa. Ese muri twe Yesu ari maso cyanga arasinziriye. Iyo asinziriye imiyanga irabimenya,irwara zikabimenya….Tubyutse Yesu uri muri twe,tugendane muri byose ,aturwanirire Yohani:2:1-10.k,umunsi wa gatatu mu bukwe Ikana bamenye ubwenge batumira Yesu. Umunsi wa gatatu Abarahamu yafashe umwana we Isaka amujyana kumutangaho igitambo,Imana ibiyerekerayo babona gukomera kwayo. Yona yamaze mu nda y,urufi iminsi 2 uwa gatatu ruramucira ,abona kubaho kw,Imana. Yesu yabaye mu gituro iminsi 2 uwa 3 atsinda urupfu arazuka. Mbere yuko ibyo biba bose bari bahuye nibikomeye. Gutukwa,kwicuza,gukubitwa,ubwoba……Mu bukwe Ikana YESU areka kuba umutumirwa yivanga mu byabo ,abakorera igitangaza.  Vino ni icyo cyose watangiye cyamara kugera imbere ukabona kiranze , Yesu iyo umutumiye muri byo, araza akabikora ndetse bikaba byiza kurusha uko byari biri. Yesu aze akureho ibyo byose atwinjize mu byiza yaduteguriye.
This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s