Gahunda y´amasengesho

Kuwa gatanu: kl. 16:45- 20:30 p.m Igicaniro

Inama y´abashingsne

Kuwa gatandatu: kl.  11 : Umubatizo

kl. 14 – 16: Amasengesho

Ku cyumweru: kl. 13 -17 : Inyigisho ku bashakanye

This entry was posted in Amatangazo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s